خانه » بلاگ » برنامه مهاجرتی مشاغل فنی فدرال

برنامه مهاجرتی مشاغل فنی فدرال

برنامه مهاجرتی مشاغل فنی فدرال

در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ ،سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) ،تحت برنامه مهاجرتی مشاغل فنی فدرال که بسیار انتظارش می رفت، شروع به قبول درخواستها برای اقامت دایم کرد. این برنامه سهمیه ای و محدود به ۳۰۰۰ درخواست در سال، همراه با سهمیه فرعی در بسیاری از ۴۳ شغل هدف گذاری شده است.
شرایط مورد نیاز
صالحیت در قسمت مشاغل فنی فدرال، بر اساس رد و قبولی ارزیابی میشود و متقاضیان میبایست ۴ مورد ذیل را برآورده کنند:
۱.داشتن پیشنهاد کار از یک یا دو کارفرمای کانادایی برای مدت حداقل یکسال در شغل فنی واجد شرایط (NOC مهارت سطح B)
2 .ارائه مدرک مهارت کافی زبان در یکی از زبانهای رسمی کانادا.
۳ .داشتن ۲۴ ماه سابقه کاری در ۵ سال گذشته در شغل فنی، در صورت لزوم، پس از صلاحیت شغل
۴.شرایط لازم برای تامین نیاز های پیشنهاد(های)کاری یا مشاغل فنی در کانادا را – طبق تعریف NOC(طبقه بندی شغلی ملی) – را داشته باشد.
گواهی یا پیشنهاد استخدام
مجوز مشاغل فنی در کانادا جزء حوزه قضایی استان است. هر استان مشخص میکند که کدام حرفه ها تحت نظارت باشد، و در صورت لزوم نهادهای نظارتی ایجاد میکند. کسب گواهینامه استانی اغلب از خارج کانادا دشوار است و بر این اساس، این برنامه برای دارندگان مشاغل فنی که پیشنهاد کار تایید شدهای را از کارفرمای شناخته شده دریافت میکنند یا قبالً به عنوان کارگر خارجی موقت در کانادا کار میکنند، بیشترین سود را خواهد داشت. زمانیکه شغل فنی تحت نظارت نباشد، پیشنهاد استخدام الزامی میشود.
دارندگان مشاغل فنی ای که از کارفرمای کانادایی پیشنهاد کار برای یک سال یا بیشتر برای کار خود دریافت میکنند نیز واجد شرایط برای درخواست هستند. پیشنهاد استخدام برای حصول اطمینان از صالحیت شغل فنی و بی اثر بودن تاثیر استخدام بر بازار کار کانادا، ارزیابی خواهد شد.
الزامات زبانی:
متقاضیان میبایست مدرکی برای داشتن حداقل مهارت پایه در زبانهای انگلیسی یا فرانسه برای هر ۴ مهارت زبانی از جمله صحبت کردن(speaking) گوش دادن (listening) خواندن (reading) نوشتن (writing) ارائه دهند نتایج
آزمون زبان معین شده توسط CIC برای تعیین مهارت مورد قبول واقع خواهند شد.
دو آزمون زبان که بیشتر مورد استفاده هستند، IELTS برای زبان انگلیسی و TEF برای زبان فرانسه است. متقاضیان میبایست نمرات ذیل را در هر مهارت زبانی کسب کنند:

رشته ها و مشاغل دارای صالحیت برای درخواست
اداره مهاجرت کانادا (CIC )در بخش مشاغل فنی فدرال بیش از ۳۰۰۰ درخواست، در هر سال تقویمی قبول میکند. مشاغل واجد شرایط به دو بخش تقسیم میشوند: گروه مشاغل با ۱۰۰ درخواست در هر رشته، و گروه مشاغل بدون محدودیت درخواست در هر رشته درخواست ها در مشاغل ذیل حداکثر تا ۱۰۰عدد، یا تا زمانی که به مقدار کل ۳۰۰۰ درخواست برسد، پذیرفته خواهند شد.
. ۷۲۰۲ پیمانکاران و سرپرستان، مشاغل برق و مشاغل مخابراتی
. ۷۲۰۴ پیمانکاران و سرپرستان، شغل نجاری
. ۷۲۰۵ پیمانکاران و سرپرستان، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و خدمات.
. ۷۲۷۱ نجاری
.۷۳۰۱ پیمانکاران و ناظران، شغل مکانیکی
.۷۳۰۲ پیمانکاران و ناظران، خدمه ی متصدی تجهیزات سنگین
.۸۲۱۱ سرپرستان، چوب بری و جنگلداری
.۸۲۲۱ سرپرستان، معدن و استخراج سنگ
.۸۲۲۲ پیمانکاران و ناظران، خدمات حفاری نفت و گاز
.۸۲۴۱ متصدیان ماشین های چوب بری
.۸۲۵۲ پیمانکاران خدمات کشاورزی، ناظران مزرعه و کارگران تخصصی دام
.۹۲۱۱ سرپرستان، فرآوری مواد معدنی و فلزات
.۹۲۱۲ سرپرستان، فرآورده های نفتی، گازی و شیمیایی و صنایع همگانی)آب، برق، گاز(
.۹۲۱۴ سرپرستان، تولید محصوالت پالستیکی و الستیکی
.۹۲۳۱ اپراتور های کنترل مرکزی و نظارت بر فرآیند مواد معدنی و فلزی
.۹۲۴۱ مهندسین برق و اپراتورهای سیستم های برق
.۹۲۴۳ اپراتورهای تصفیه خانه آب و پسماند
.
درخواستهای مشاغل فنی زیر تا زمانی که کل ظرفیت۳۰۰۰عددی گروه، بدست آید، پذیرفته میشوند، و هیچ محدودیت درخواستی
اعمال نمیشود.
.۷۲۳۱ بازرسان ماشین آلات و ابزار آلات
.۷۲۳۳ کارگران ورق فلز
.۷۲۳۵ سازندگان و نصب کنندگان سازه های فلزی و ساختمانی
.۷۲۳۶ آهنگران
.۷۲۳۷ جوشکارها و اپراتورهای ماشین مربوطه
.۷۲۴۱ (برق کاران) به جز سیستم های برق صنعتی
.۷۲۴۲ برق کاران صنعتی
.۷۲۴۳ برق کاران سیستم قدرت
.۷۲۴۴ کارگران خط برق و کابل
.۷۲۴۵ کارگران خط مخابرات و کابل
.۷۲۴۶ کارگران نصب و تعمیرات مخابرات
.۷۲۵۱ لوله کشها
.۷۲۵۲ نصب کنندگان وتعمیر کنندگان لوله های بخار، لوله و سیستم های آب پاشی
.۷۲۵۳ لوله کش گاز
.۷۳۱۱ ماشین ساز ساختمانی و مکانیک صنعتی
.۷۳۱۲ مکانیک های تجهیزات سنگین
.۷۳۱۳ مکانیکهای سیستمهای تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش
.۷۳۱۴ راهبر خطوط ریلی
.۷۳۱۵ بازرسان و مکانیکهای هواپیما
.۷۳۱۸ سازندگان و مکانیک های آسانسور
.۷۳۷۱ اپراتورهای جرثقیل
.۷۳۷۲ حفاری و بلستر، سطح، معدن، سنگ و ساخت و ساز
.۷۳۷۳ حفارهای چاه آب
.۸۲۳۱ معدن کاران تولید و توسعه معادن زیرزمینی
.۸۲۳۲ دستگاههای حفاری چاه های نفت و گاز، خدمات دهندگان، آزمایش کنندگان و کارگران مرتبط
.۹۲۳۲ اپراتورهای مرکز کنترل و فرآیند در فرآیند های نفت، گاز و شیمیایی
از متقاضیانی که عالقه مند به اقدام برای برنامه مشاغل فنی فدرال هستند، دعوت میشود تا برای تکمیل پرسشنامه ارزیابی با ما در ارتباط
باشند. به محض دریافت تماس یا پرسشنامه، گزینه های شما را ارزیابی میکنیم.

لطفاً به ما امتیاز بدهید

اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در whatsapp
واتس آپ
اشتراک گذاری در facebook
فیس بوک
اشتراک گذاری در linkedin
لینکدین
اشتراک گذاری در twitter
تـوئیـتر

یک پیام بگذارید