با سرویس پخش آنلاین کتابخانه عمومی تورنتو آشنا شوید

اکنون که بخش زیادی از خدمات و تفریحات تورنتو تعطیل شده است پر کردن وقت آزاد کودکان و نوجوانان با محتوای مناسب ضروری به نظر میرسید. برای اگاهی از شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا کلیک کنید سرویس پخش فیلم Kanopy یکی از خدمات ارائه شده توسط کتابخانه عمومی تورنتو می ادامه مطلب…