نحوه تایید مدارک توسط وزارت علوم

چگونگی تأیید مدارک توسط وزارت علوم و تحقیقات در ایران!

کلیۀ افرادی که در دانشگاه‌های دولتی، اعم از روزانه یا شبانه، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه‌‌های پیام نور و علمی کاربردی، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده‌اند، برای اخذ تأییدیۀ مدارک تحصیلی خود جهت ترجمۀ رسمی این مدارک باید از طریق سامانۀ خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و نوآوری که سامانۀ سجاد نام ادامه مطلب…