برای تحصیل در رشته صنایع غذایی در کانادا چه چیزی باید بدانید؟

مهندسی صنایع غذایی تمامی اصول و ضوابط تهیه غذا را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه شما به عنوان دانشجوی این رشته با تمامی این اصول به طور کامل آشنا خواهید شد. از آنجایی که مهندسی از یک نظام کمّی پیروی می کند، ابزار اصلی آن، ریاضیات است. شیمی ادامه مطلب…