مدارس و دانشگاه های کل کشور تا پایان سال تعطیل شد

مدارس و دانشگاه های کل کشور تا پایان سال تعطیل شد وزیر بهداشت: مدارس و دانشگاه های کل کشور تا پایان سال تعطیل است.   برای شروع فرایند مهاجرت تحصیلی به کانادا کلیک کنید   پول را از چرخه مسافرکش‌های شهری و تاکسی به سامانه دیگری تغییر می‌دهیم مردم اسکناس ادامه مطلب…